Φωτογραμμετρικές μελέτες – αποτυπώσεις μνημείων

  • Παραγωγή Φωτογραμμετρικών Διαγραμμάτων
  • Ορθοφωτοχάρτες
  • Αποτύπωση όψεων κτιρίων και Αρχαιολογικών χώρων
  • Ψηφιακά Μοντέλα Εδάφους
  • Φωτοερμηνεία

Ολοκληρωμένες μελέτες

  • Φωτογραμμετρική Αποτύπωση και Επανάχρηση Λουτρών Μεγ. Αλεξάνδρου Δήμου Απολλωνίας
  • Τοπογραφική – Φωτογραμμετρική μελέτη στα πλαίσια της μελέτης: Συνολική Ανάδειξη Κάστρου Ναυπάκτου (α΄ φάση)