Μελέτες κτηματολογίου

 • Μελέτη του ιδιοκτησιακού καθεστώτος κάθε περιοχής
 • Συλλογή εργασιών από Δημόσιο και Ιδιωτικό τομέα (τοπογραφικές εργασίες – κτηματογραφικές πράξεις – πράξεις τακτοποίησης και αναλογισμού – εφαρμογές ακινήτων – διατάγματα ρυμοτομίας κ.λ.π.)
 • Παραγωγή Υπόβαθρων (με φωτογραμμετρικές και επίγειες μεθόδους)
 • Συμπλήρωση και Ενημέρωση υπαρχόντων διαγραμμάτων
 • Συλλογή – Επεξεργασία Δηλώσεων Ιδιοκτησίας
 • Σύνταξη Κτηματολογικού Διαγράμματος
 • Κτηματολογικοί Πίνακες
 • Δόμηση των στοιχείων σε Γεωγραφικό Σύστημα Πληροφοριών

Ολοκληρωμένες μελέτες

 • Εθνικό Κτηματολόγιο των Δήμων Πυλαίας και Πανοράματος.
 • Εθνικό Κτηματολόγιο Ο.Τ.Α. Κομοτηνής
 • Εθνικό Κτηματολόγιο ΟΤΑ- Χορτιάτης-Εξοχή – Ασβεστοχώρι -Θέρμη – Ν.Ραιδεστός – Ταγαράδες.
 • Εκπόνηση οριστικής μελέτης συμπληρωματικού κτηματολογίου στο τμήμα Α/Κ Ν.Μουδανίων – Γέφυρα Ν.Ποτείδαιας (58.4.1)
 • Εκπόνηση οριστικής μελέτης νέου συμπληρωματικού κτηματολογίου στο τμήμα Α/Κ Ν.Μουδανίων – Γέφυρα Ν.Ποτείδαιας (58.4.1)