Πολεοδομικές μελέτες

  • Σύνταξη Γενικών Πολεοδομικών Σχεδίων (Γ.Π.Σ.) (Ν.2508/1997)
  • Σύνταξη Σ.Χ.Ο.Ο.Α.Π. (Σχέδιο Χωρικής και Οικιστικής Οργάνωσης Ανοιχτών Πόλεων) (Ν. 2508/1997)
  • Σύνταξη Πολεοδομικών Μελετών
  • Τροποποίηση Ρυμοτομικών Μελετών

Ολοκληρωμένες μελέτες

  • Εφαρμογή και Τροποποίηση του Ρυμοτομικού Σχεδίου Περιοχής Ρέματος Σταυρού
  • Πολεοδομική μελέτη τροποποίησης εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου του Δήμου Καλαμαριάς στην Π.Ε.7 (Ν. Κρήνη)
  • Γενικό Πολεοδομικό Σχέδιο Δήμου Θερμαϊκού Ν. Θεσσαλονίκης
  • Σχέδιο Χωρικής και Οικιστικής Οργάνωσης Ανοικτών Πόλεων (ΣΧΟΟΑΠ) Δήμου Αρτέμιδας Ν. Μαγνησίας”