Η Ιστορία της εταιρίας

Η Εταιρία Α. ΠΑΥΛΟΥ & ΣΥΝ/ΤΕΣ Ε.Τ.Ε.Μ. “ΟΡΘΟΜΕΤΡΙΚΗ” Ε.Ε. συστήθηκε με την από 24/2/1995 Σύσταση Ετερορρύθμου Εταιρίας, σύμφωνα με την οποία η Διαχείριση και η Εκπροσώπηση της Εταιρίας έχει ανατεθεί στον Αθανάσιο Παύλου, Αγρονόμο Τοπογράφο Μηχανικό.

Η ΟΡΘΟΜΕΤΡΙΚΗ Ε.Τ.Ε.Μ. έχει σαν σκοπό και  πολιτική της:

  • Την εκπόνηση μελετών με συνέπεια, συνέχεια, πληρότητα και ποιότητα
  • Την παρακολούθηση της εξέλιξης της τεχνολογίας, τόσο σε επίπεδο εξοπλισμού, όσο και σε τεχνογνωσίας (που σημαίνει διαρκή εκπαίδευση του προσωπικού)
  • Την διατήρηση πολύ καλής και στενής σχέσης με τους πελάτες
  • Την επίτευξη των παραπάνω με επαγγελματισμό και παραγωγικότητα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ

Η Πολιτική Ποιότητας εξειδικεύεται περαιτέρω ως εξής:

Α) Πελάτες

Ξεκάθαροι όροι στις προσφορές προς τους πελάτες

Τήρηση όλων των όρων των προσφορών-συμφωνιών

Τήρηση όλων των προδιαγραφών και απαιτήσεων των μελετών

Β) Εργαζόμενοι

Προσέλκυση και επιλογή υψηλού επιπέδου στελεχών με ήθος και κουλτούρα που συνάδουν με τις αρχές της εταιρείας

Δέσμευση για τη διάγνωση και κάλυψη των αναγκών των πελατών και την καλή λειτουργία της εταιρείας

Διαρκής ανάπτυξη και βελτίωση του ανθρώπινου δυναμικού

Σταθερές συνεργασίες που εμπνέουν σιγουριά και σταθερότητα στα στελέχη της, προκειμένου να απελευθερώσει τις δημιουργικές τους ικανότητες

Γ) Προμηθευτές

Επιδίωξη καλών και σταθερών σχέσεων με προμηθευτές, με συνεχή προσπάθεια για τη βελτίωσή τους.

Αξιολόγηση της συνεργασίας με τους προμηθευτές, με στόχο την πλήρη ικανοποίηση κάθε προσδοκίας της εταιρίας, που πηγάζει από την εμπορική πρακτική και την επιχειρηματική δεοντολογία.