Πράξεις εφαρμογής & πράξεις αναλογισμού

 • Εφαρμογή της Ρυμοτομίας και υπολογισμός των στοιχείων της
 • Υπολογισμός εισφορών σε γη
 • Τακτοποίηση οικοπέδων
 • Σύνταξη Πινάκων και Διαγραμμάτων Πράξεων Εφαρμογής (Ν.1337/83)
 • Σύνταξη Πράξεων Τακτοποίησης και Αναλογισμού (Ν. Δ. 17/1923)
 • Σύνταξη Πινάκων και Διαγραμμάτων Αναλογισμού για τη διάνοιξη οδών εκτός σχεδίου (Ν. 653/1977)
 • Σύνταξη Πινάκων Επικειμένων
 • Υπολογισμός εισφοράς σε χρήμα
 • Σύνταξη Πράξης Επιβολής Εισφοράς σε Χρήμα (Π.Δ. 5/1986)

Ολοκληρωμένες μελέτες

 • Μελέτη Πράξης Εφαρμογής Επέκτασης Σχεδίου Κατερίνης Ενότητας Εθνικού Σταδίου
 • Πράξη Εφαρμογής Επέκτασης Σχεδίου Λαγκαδά.
 • Μελέτη Πράξης Εφαρμογής επέκτασης σχεδίου Μακρυγιάλου.
 • Πράξη Εφαρμογής της Πολεοδομικής Μελέτης Επέκτασης Ρυμοτομικού Σχεδίου στις γειτονιές 16 και 17 του Δήμου Ευόσμου του Ν. Θεσ/νίκης.
 • Πράξη Εφαρμογής Επέκτασης Σχεδίου Πόλης Άργους Ορεστικού
 • Πράξη Εφαρμογής περιοχής Τεχνόπολης Πυλαίας