Πελάτες

Η Ορθομετρική έχει συνεργαστεί και συνεχίζει να εξυπηρετεί έναν μεγάλο αριθμό Υπουργείων, Δήμων και Υπηρεσίων. Ενδεικτικά αναφέρουμε:

 • Υπουργείο Γεωργίας
 • Υπουργείο Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων
 • Νομαρχιά Θεσσαλονίκης
 • Νομαρχιά Πιερίας
 • Νομαρχιά Σερρών
 • Νομαρχιά Καστοριάς
 • Νομαρχιά Κιλκίς
 • Νομαρχιά Πέλλας
 • Δήμος Θεσσαλονίκης
 • Δήμος Τορώνης
 • Δήμος Ρεντίνας
 • Δήμος Αρτέμιδας
 • Δήμος Θέρμης
 • Δήμος Ν. Τρίγλιας
 • Δήμος Αξιούπολης
 • Δήμος Σαγιάδας
 • Δήμος Φιλιατών
 • Δήμος Κρουσσών
 • Δήμος Πυλαίας
 • Δήμος Κατερίνης
 • Δήμος Ευόσμου
 • Δήμος Λαγκαδά
 • Δήμος Σιδηροκάστρου
 • Δήμος Μ. Αλεξάνδρου
 • Εγνατία Οδός ΑΕ
 • Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας
 • Ο.Κ.Χ.Ε. / Υ.Κ.Χ.Ε.
 • Κτηματολόγιο Α.Ε.
 • Οργανισμός Θεσσαλονίκης  (ΟΡΘΕ)
 • Ελληνική Θερμαλιστική Εταιρεία (Ε.Θ.Ε.)
 • Κτηματική Εταιρία Δημοσίου
 • Οργανισμός Πολιτιστικής Πρωτεύουσας της Ευρώπης – Θεσσαλονίκη 1997
 • … και φυσικά μεγάλο πλήθος ιδιωτικών μελετών …