Αναδασμοί

  • Ενοποίηση και αναδιανομή όλης ή μέρους έκτασης που περιλαμβάνεται στα διοικητικά όρια ενός Δήμου.
  • Συγκέντρωση τεμαχισμένης και διασκορπισμένης ιδιοκτησίας με σκοπό την δημιουργία μεγαλυτέρων τεμαχίων σε ευθύγραμμα σχήματα
  • Κατασκευή αγροτικών οδών για την εξυπηρέτησή τους

Ολοκληρωμένες μελέτες

  • Υποχρεωτικοί Αναδασμοί Αγροκτημάτων Κορεστίων (Αγίου Αντωνίου, Τμήματος Κρανιώνας, Μαυρόκαμπου και Μελά) Ν. Καστοριάς