Εκτιμήσεις αξίας γης ακινήτων

 • Συλλογή στοιχείων σχετικά με τις Χρήσεις Γης
 • Όροι δόμησης ακινήτων.
 • Κωδικοποίηση των στοιχείων
 • Καθορισμός Αξιών Γης.

Ολοκληρωμένες μελέτες

 1. Συνεργασίες με την Εμπορική Τράπεζα Θεσ/νίκης για εκτιμήσεις ακινήτων και σύνταξη τοπογραφικών διαγραμμάτων. Συντάχθηκαν 92 εκτιμήσεις ακινήτων.
 2. Εκτίμηση αξίας ακινήτου που απαλλοτριώνεται για τη διάνοιξη της Εγνατίας Οδού και ειδικότερα της παραλλαγής Δερβενίου και του ανισόπεδου Κόμβου Δερβενίου – Σερρών.
 3. Εκτίμηση αξίας ακινήτου που απαλλοτριώνεται για τη διάνοιξη της Εγνατίας Οδού και ειδικότερα της παραλλαγής Δερβενίου και του ανισόπεδου Κόμβου Δερβενίου – Σερρών.
 4. Εκτίμηση αξίας ακινήτων που απαλλοτριώνονται για τη διάνοιξη της Εγνατίας Οδού στο τμήμα Νυμφόπετρα έως Ρεντίνα από Χ.Θ. 0+000 έως Χ.Θ. 20+300. Από το υπ’ αρ. ΚΠ45 μέχρι το υπ’ αρ. ΚΠ184 και για 73 ακίνητα.
 5. Εκτίμηση αξίας ακινήτων που απαλλοτριώθηκαν αναγκαστικά για λόγους δημόσιας ωφέλειας και ειδικότερα για την βελτίωση της Εθνικής Οδού Καβάλας έως Λαγκαδά. Πρόκειται για 30 ακίνητα.
 6. Εκτίμηση αξίας απαλλοτριωθέντων ακινήτων για τη διάνοιξη της Εγνατίας Οδού στο υποτμήμα Π2 Ανάληψη – Νυμφόπετρα από Χ.Θ.10+135 περιοχή Ανισόπεδου Κόμβου Προφήτη-Παραλλαγής Π2 μέχρι Χ.Θ.11+520 Τμήματος Π2. Από το υπ’ αριθμόν ΚΠ858 μέχρι το υπ’ αριθμόν ΚΠ1343 και για 123 ακίνητα.
 7. Εκτίμηση αξίας ακινήτου που απαλλοτριώνεται για τη διάνοιξη της Εγνατίας Οδού και ειδικότερα της παραλλαγής Δερβενίου και του ανισόπεδου Κόμβου Δερβενίου – Σερρών. Το ακίνητο φέρει αριθμό ΚΠ3.
 8. Εκτίμηση αξίας ακινήτου που απαλλοτριώνεται για τη διάνοιξη της Εγνατίας Οδού και ειδικότερα της παραλλαγής Δερβενίου και του ανισόπεδου Κόμβου Δερβενίου – Σερρών. Το ακίνητο φέρει αριθμό ΚΠ4.
 9. Εκτίμηση αξίας ακινήτου που απαλλοτριώνεται για τη βελτίωση και διαπλάτυνση στην Εγνατία οδό υπό τμήμα Π1 Δερβένι-Ανάληψη, παραλλαγή Δερβενίου από περιοχής ανισόπεδου κόμβου Δερβενίου – Σερρών από Χ.Θ.0+000 μέχρι Χ.Θ.4+565 παραλλαγής που συμπίπτει με την ΧΘ 4+435 υπό τμήματος Π1. Το ακίνητο φέρει αριθμό ΚΠ9.
 10. Εκτίμηση αξίας ακινήτων που απαλλοτριώνονται για τη διάνοιξη της Εγνατίας Οδού και ειδικότερα της παραλλαγής Δερβενίου και του ανισόπεδου Κόμβου Δερβενίου – Σερρών. Από το υπ’ αριθμόν ΚΠ7 μέχρι το υπ’ αριθμόν ΚΠ320Α και για 256 ακίνητα
 11. Εκτίμηση αξίας ακινήτου που απαλλοτριώνεται για τη βελτίωση και διαπλάτυνση στην Εγνατία οδό υπό τμήμα Π1 Δερβένι – Ανάληψη, παραλλαγή Δερβενίου από περιοχής ανισόπεδου κόμβου Δερβενίου – Σερρών από ΧΘ 0+000 μέχρι ΧΘ 4+565 παραλλαγής που συμπίπτει με την ΧΘ 4+435 υπό τμήματος Π1. Το ακίνητο φέρει αριθμό ΚΠ50.
 12. Εκτίμηση αξίας ακινήτου που απαλλοτριώνεται για τη βελτίωση και διαπλάτυνση στην Εγνατία οδό υπό τμήμα Π1 Δερβένι-Ανάληψη, παραλλαγή Δερβενίου από περιοχής ανισόπεδου κόμβου Δερβενίου – Σερρών από ΧΘ 0+000 μέχρι ΧΘ 4+565 παραλλαγής που συμπίπτει με την ΧΘ 4+435 υπό τμήματος Π1. Το ακίνητο φέρει αριθμό ΚΠ51
 13. Η τεχνική έκθεση αφορά την αξία του ακινήτου που βρίσκεται στην κτηματική περιοχή του Δήμου Κασσανδρείας. Το ακίνητο βρίσκεται στο τέλος της οδού που οδηγεί από τον επαρχιακό δρόμο Ποτίδαιας – Φώκαιας στο Ξενοδοχειακό Συγκρότημα “ΣΑΝΗ”.
 14. Εκτίμηση αξίας ακινήτου που απαλλοτριώνεται για την διαπλάτυνση της επαρχιακής οδού Θεσσαλονίκης – Ωραιοκάστρου και φέρει αριθμό Κ.Π. 60.
 15. Εκτίμηση αξίας απαλλοτριωθέντων ακινήτων με αριθμό ΚΠ 71 και ΚΠ72, τα οποία βρίσκονται επί της Εθνικής Οδού Θεσσαλονίκης – Ν. Μουδανιών.
 16. Εκτίμηση αξίας απαλλοτριωθέντων ακινήτων με αριθμό ΚΠ 216 και ΚΠ 218, τα οποία βρίσκονται επί της Εθνικής Οδού Θεσσαλονίκης – Ν. Μουδανιών.
 17. Εκτίμηση αξίας απαλλοτριωθέντων ακινήτων με αριθμό ΚΠ 259 και ΚΠ 260, τα οποία βρίσκονται επί της Εθνικής Οδού Θεσσαλονίκης – Ν. Μουδανιών.
 18. Εκτίμηση αξίας απαλλοτριωθέντων ακινήτων με αριθμό ΚΠ 265 και ΚΠ 266, τα οποία βρίσκονται επί της Εθνικής Οδού Θεσσαλονίκης – Ν. Μουδανιών
 19. Εκτίμηση αξίας απαλλοτριωθέντων ακινήτων με αριθμό ΚΠ 272, ΚΠ 273, ΚΠ 275 και ΚΠ 277, τα οποία βρίσκονται επί της Εθνικής Οδού Θεσσαλονίκης – Ν. Μουδανιών.
 20. Εκτίμηση αξίας απαλλοτριωθέντων ακινήτων με αριθμό ΚΠ 279, ΚΠ 281,  ΚΠ 292 και ΚΠ 303, τα οποία βρίσκονται επί της Εθνικής Οδού Θεσσαλονίκης – Ν. Μουδανιών
 21. Εκτίμηση αξίας απαλλοτριωθέντος ακινήτου με αριθμό ΚΠ 358α, το οποίο βρίσκεται επί της Εθνικής Οδού Θεσσαλονίκης – Ν. Μουδανιών
 22. Εκτίμηση αξίας απαλλοτριωθέντων ακινήτων τα οποία βρίσκονται επί της Εθνικής Οδού Θεσσαλονίκης – Ν. Μουδανιών. Από το υπ’ αριθμόν ΚΠ3 μέχρι το υπ’ αριθμόν ΚΠ590 και για 270 ακίνητα.
 23. Εκτίμηση αξίας απαλλοτριωθέντων ακινήτων με αριθμό ΚΠ 180 ΚΠ 187, που αναγκαστικά απαλλοτριώνονται για την βελτίωση και διαπλάτυνση της Εθνικής Οδού Θεσσαλονίκης – Σερρών στο τμήμα από κόμβο Λαγκαδά έως κόμβο Δερβενίου.
 24. Αρχικός φάκελος ακίνητης περιούσιας. Ακίνητο γνωστό ως στρατόπεδο Κακιουζη στο Δήμο Θεσσαλονίκης.
  α) Απαλλοτρίωση υπέρ Δημοσίου για την βελτίωση των γεωμετρικών χαρακτηριστικών της 11ης Επαρχιακής Οδού από διασταύρωση Εθνικής Οδού Καβάλας έως Λαγκαδά.
  β) Απαλλοτρίωση υπέρ Δημοσίου για την βελτίωση των γεωμετρικών χαρακτηριστικών της 11ης Επαρχιακής Οδού από διασταύρωση Εθνικής Οδού Καβάλας έως Λαγκαδά. ΚΟΜΒΟΣ1
  γ) Απαλλοτρίωση υπέρ Δημοσίου για την βελτίωση των γεωμετρικών χαρακτηριστικών της 11ης Επαρχιακής Οδού από διασταύρωση Εθνικής Οδού Καβάλας έως Λαγκαδά. ΚΟΜΒΟΣ2
  δ) Απαλλοτρίωση υπέρ Δημοσίου για την βελτίωση των γεωμετρικών χαρακτηριστικών της 11ης Επαρχιακής Οδού από διασταύρωση Εθνικής Οδού Καβάλας έως Λαγκαδά. ΚΟΜΒΟΣ3. Η τεχνική έκθεση αφορά 38 ακίνητα.
 25. Απαλλοτρίωση υπέρ Δημοσίου για την βελτίωση των γεωμετρικών χαρακτηριστικών της 11ης Επαρχιακής Οδού από διασταύρωση Εθνικής Οδού Καβάλας έως Λαγκαδά. Η τεχνική έκθεση αφορά το υπ’ αριθμόν ΚΠ 20 ακίνητο.
 26. Εκτίμηση αξίας απαλλοτριωθέντος ακινήτου με αριθμό ΚΠ 8, που αναγκαστικά απαλλοτριώνεται για την διάνοιξη τμήματος της Εγνατίας Οδού «εξωτερική περιφερειακή οδός Θεσσαλονίκης από Α/Κ Κ4 έως κόμβο Δερβενίου (8.3.2).
 27. Εκτίμηση αξίας απαλλοτριωθέντων ακινήτων από ΚΠ 1 – ΚΠ 160 , που αναγκαστικά απαλλοτριώνονται για την διάνοιξη του αυτοκινητόδρομου Θεσσαλονίκης – Ποταμού Στρυμόνα στο τμήμα Ρεντίνα – Στρυμόνα (υπότμημα Ρεντίνα – Ασπροβάλτα, διέλευση δια Βρασνών).
 28. Εκτίμηση αξίας απαλλοτριωθέντων ακινήτων από ΚΠ 16 – ΚΠ 590 και για 67  ακίνητα, τα οποία βρίσκονται επί της Εθνικής Οδού Θεσσαλονίκης – Ν. (τμήμα Καρδία – Καλλικράτεια).
 29. Εκτίμηση αξίας Δια τα υπ’ αριθμ. ΚΠ2, ΚΠ4, ΚΠ7α και ΚΠ7β (τμήματα του ΚΠ7) κτήματα που αναγκαστικά απαλλοτριώνονται για τη κατασκευή τμήματος της Εγνατίας Οδού «εξωτερική περιφερειακή οδός Θεσσαλονίκης από Α/Κ Κ4 έως κόμβο Δερβενίου (8.3.2)»
 30. Εκτίμηση αξίας ακινήτων για τη σύσταση δουλείας για την διέλευση αγωγού καυσίμων από αποθηκευτικό χώρο Λαγκαδά έως τον αποθηκευτικό χώρο Στρυμώνα.
 31. Συγκριτική ανάλυση μεταξύ των προς διαπραγμάτευση εκτάσεων του Γ.Ε.Σ. και του Στρατοπέδου Κακιούζη.
 32. Εκτίμηση αξίας για το υπ’ αριθμ. ΚΠ8 ακίνητο που αναγκαστικά απαλλοτριώθηκε για τη κατασκευή του έργου:   «Εγκατάσταση του Υ/Σ 150 KV/MT X Θεσ/νίκης στην περιοχή του Δήμου Θέρμης» από την Δ.Ε.Η.
 33. Εκτίμηση αξίας απαλλοτριωθέντος ακινήτου ΚΠ341 για την βελτίωση-διαπλάτυνση του καθέτου  άξονα 57,1 του ανισόπεδου κόμβου Κ5 της Περιφερειακής Θεσσαλονίκης στην περιοχή της  Κοινότητας Ευκαρπίας.