Συμβουλές αγοράς ακινήτων

Πριν από οποιαδήποτε μεταβίβαση ενός ακινήτου πρέπει να γίνεται η έρευνα του για την κατοχύρωση του πολίτη.

Η υπεραξία της γης πρέπει να οδηγεί τον πολίτη στη σωστή έρευνα.

Το αντικείμενο της συναλλαγής πρέπει να περιγράφεται με ακρίβεια, να ορίζει με σαφήνεια τις πολεοδομικές διατάξεις που ισχύουν, ώστε να είναι δυνατός ανά πάσα στιγμή ο καθορισμός του στο χώρο, αλλά και η γνώση της εκμετάλλευσης του ακινήτου ή όχι.

Το Τοπογραφικό Διάγραμμα απαιτεί πλέον μια ακριβή αποτύπωση και μια πλήρη έρευνα για τις πολεοδομικές διατάξει που ισχύουν. Η έρευνα αυτή θα αποσοβήσει τους πολίτες από τυχόν κακοτοπιές που υπάρχουν για προβληματικά ακίνητα, που πολλές φορές τους οδηγούν σε απόγνωση και παρανομίες. Η εναπόθεση όλων των οικονομιών τους πρέπει να γίνεται με προσοχή, ώστε να μην βρεθούν μπροστά σε δυσάρεστες μελλοντικές εκπλήξεις. Η οικονομική επιβάρυνση των εργασιών αυτών ελάχιστα βαρύνει το ακίνητο, ενώ αντιθέτως του εξασφαλίζει την επένδυσή του. Πρέπει να τονισθεί ότι το Τοπογραφικό Διάγραμμα είναι αναγκαίος όρος στα συμβόλαια. Εκεί απεικονίζονται στοιχεία που πολλές φορές δεν μπορούν να περιγραφούν με λέξεις. Η εικόνα είναι πάντοτε μια πιο πειστική απεικόνιση της πραγματικότητας σε σχέση με τις λέξεις.

Σήμερα, σε μια δαιδαλώδη νομοθεσία που ποικίλει ανάλογα από περιοχή σε περιοχή και από μέρα σε μέρα, απαιτείται μια επιστημονική έρευνα και έλεγχος όλων των παραγόντων που επηρεάζουν την ταυτότητα του ακινήτου.