Γεωγραφικά συστήματα GIS

 • Σχεδίαση Γεωγραφικού Συστήματος Πληροφοριών
 • Συλλογή δεδομένων (τοπογραφικό – χαρτογραφικό υπόβαθρο, κοινωνικά – οικονομικά στοιχεία).
 • Δόμηση Βάσεων Δεδομένων και επεξεργασία τους
 • Ενημέρωση και παρακολούθηση Γεωγραφικού Συστήματος Πληροφοριών

Ολοκληρωμένες μελέτες

 • Δημιουργία δημοτικού συστήματος πληροφοριών (GIS) για τον Δήμο Βόλου.
 • Δημιουργία δημοτικού συστήματος πληροφοριών(GIS) για τον Δήμο Λαμίας.
 • Ψηφιακό σύστημα τεκμηρίωσης αρχαιολογικού χώρου Νικόπολης Πρεβέζης.
 • Σύστημα τεκμηρίωσης διατηρητέων κτιρίων Δήμου Λαμίας.
 • Ψηφιακή τεκμηρίωση διατηρητέων και κτιρίων ειδικού ενδιαφέροντος
 • Οργάνωση συστήματος διαχείρισης δικτύου ύδρευσης και αποχέτευσης Δ. Λαμίας.
 • Δημιουργία αυτοματοποιημένου Άτλαντα για τον Δήμο Καλαμαριάς.