Διάφορα

 • Εφαρμογές ακινήτων (οριοθέτηση – χάραξη) : Το γραφείο μας διαθέτει τεράστια εμπειρία στην εφαρμογή οικοπέδων, αγροτεμαχίων, κληροτεμαχίων και στην εύρεση ακινήτων σε πολλές περιοχές της Ελλάδας. Ειδικότερα:
  • Εφαρμογές κληροτεμαχίων από διανομές του Υπουργείου Γεωργίας (οριοθέτηση και χάραξη)
  • Εφαρμογές οικοπέδων από διανομές του Υπουργείου Υγείας (οριοθέτηση και χάραξη)
  • Εφαρμογή αγροτεμαχίων (ιδιοκτησίες) (οριοθέτηση και χάραξη)
  • Έρευνα για εύρεση ακινήτων
 • Εφαρμογή Οθωμανικών – Τουρκικών ταπιών. Διαθέτουμε μεγάλη εμπειρία στην εφαρμογή τουρκικών ταπιών. Συνεργασία με δικηγόρους και συμβολαιογράφους που τους έχει ανατεθεί η εύρεση ιδιοκτησίας.
 • Πραγματογνωμοσύνες ακινήτων : Το γραφείο μας έχει ειδικευθεί στην σύνταξη τεχνικών εκθέσεων και πραγματογνωμοσυνών που απαιτούνται για δικαστικές διαμάχες.
 • Παροχή υπηρεσιών σε ΟΤΑ Περιφέρειες
 • Παροχή συμβουλών σε ιδιώτες

Παρέχουμε οποιαδήποτε συμβουλή για την αξία και αξιοποίηση των ακινήτων. Χρήσεις γης, όρους δόμησης, αρτιότητα ακινήτων, περιοχές με ιδιαίτερη παροντική ή μελλοντική αξία, αναπτυσσόμενες περιοχές κλπ.