Δασικοί χάρτες

Ξεκίνησε η ανάρτηση των δασικών χαρτών σε όλη την επικράτειας της Ελλάδας.

Link για την θέαση των αναρτημένων δασικών χαρτών: http://gis.ktimanet.gr/wms/forestsuspension/default.aspx

Το γραφείο μας αναλαμβάνει τον εντοπισμό της ιδιοκτησίας, τον πιθανό συσχετισμό της με χαρακτηρισμένη έκταση ως δασική καθώς και την υποβολή αντιρρήσεων συνοδεία τεχνικής έκθεσης, έκθεσης φωτοερμηνείας και τοπογραφικής αποτύπωσης.

Η προθεσμία των αντιρρήσεων είναι 60 μέρες από την ανάρτηση του δασικού χάρτη και επεκτείνεται για 20 μέρες μόνο για όσους κατοικούν μόνιμα στο εξωτερικό.

Το γραφείο μας αναλαμβάνει περιπτώσεις έρευνας για όλη την Μακεδονία και Θράκη.

Προθεσμία υποβολής αντιρρήσεων 27 Ιουλίου 2017.