Δασικοί Χάρτες – Αντιρρήσεις

Το γραφείο μας αναλαμβάνει τον εντοπισμό της ιδιοκτησίας, τον πιθανό συσχετισμό της με χαρακτηρισμένη έκταση ως δασική καθώς και την υποβολή αντιρρήσεων συνοδεία τεχνικής έκθεσης, έκθεσης φωτοερμηνείας και τοπογραφικής αποτύπωσης.

Link για την θέαση των αναρτημένων δασικών χαρτών: http://gis.ktimanet.gr/wms/forestsuspension/default.aspx