Δασικοί Χάρτες – Αντιρρήσεις

Το γραφείο μας αναλαμβάνει τον εντοπισμό της ιδιοκτησίας, τον πιθανό συσχετισμό της με χαρακτηρισμένη έκταση ως δασική καθώς και την υποβολή αντιρρήσεων συνοδεία τεχνικής έκθεσης, έκθεσης φωτοερμηνείας και τοπογραφικής αποτύπωσης.

Η προθεσμία των αντιρρήσεων είναι μέχρι τις 27/7/2016 για κατοίκους εσωτερικού και εξωτερικού.

Link για την θέαση των αναρτημένων δασικών χαρτών: http://gis.ktimanet.gr/wms/forestsuspension/default.aspx