Τακτοποίηση αυθαιρέτων Ν.4495/2017

Σύμφωνα με το νέο νόμο 4495/2017 «Έλεγχος και προστασία του Δομημένου Περιβάλλοντος και άλλες διατάξεις.» τα πρόστιμα έχουν σημαντικά μειωθεί, ενώ ήδη διανύουμε την περίοδο εφαρμογής επιπρόσθετης έκπτωσης 20%.

Το γραφείο μας αναλαμβάνει την αυτοψία και τον δωρεάν υπολογισμό του προστίμου που αναλογεί σε αυθαίρετες χρήσεις ή κατασκευές.

Μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας για οποιαδήποτε απορία σας ή προγραμματισμό αυτοψίας.